customer center

평일 오전10시~오후6시
토,일,공휴일 휴무

매장 방문 원하실땐
미리 예약 해주세요

전화 : 010-9121-6739
팩스 : 031-944-3570

농협(기태호)
215120-52-010866

대여물품 보증금 결제는
현금 입금 원칙입니다.

이메일
kipora@nate.com

SNS 추가 버튼
 

 

 


[ 문의 게시판 ]
게시판 검색 폼 검색
일반게시판 게시글
No.
 
Content
Name
Date
Hits
추억이에게 하고싶은 말씀을 적어주세요~
9302
류**
2022/05/18
4
9301
2022/05/19
0
9300
이**
2022/05/16
2
9299
2022/05/16
0
9298
세******
2022/05/13
6
9297
2022/05/13
0
9296
장**
2022/05/10
1
9295
2022/05/10
0
9294
배**
2022/05/02
1
9293
2022/05/03
0
9292
이**
2022/05/02
1
9291
2022/05/03
0
9290
임**
2022/04/26
2
9289
2022/04/26
1